Shape

Algemene Ledenvergadering 2022 Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht

Via onze ledenbrief van juni is u bekend gemaakt dat de Algemene Ledenvergadering (ALV), na meerdere keren te zijn uitgesteld, op 16 september a.s. gaat plaatsvinden onder voorbehoud dat er geen nieuwe beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie worden ingesteld. Zowel vergadering als diner zullen plaatsvinden in een coronaproof-setting.

Bij leven en welzijn zal de ledenvergadering worden gehouden op donderdagavond 16 september (aanvang 19.45 uur) in het Dordrechts Museum. De stukken behorend bij de vergadering (jaarverslag 2019 en 2020, notulen ALV 2019 en financiële stukken 2019 en 2020) zijn onderstaand te downloaden. Indien u een hard-copy versie wenst van de stukken, kunt u deze opvragen bij het secretariaat [secretaris@vriendengrotekerkdordrecht.nl].

U kunt voorafgaand aan de ledenvergadering vanaf 18.00 uur gebruik maken van de dagschotel die geserveerd wordt in restaurant Art & Dining naast het Dordrechts Museum. De kosten van de dagschotel zijn voor eigen rekening en bedragen €9,95 (exclusief drankjes).

Vanwege de coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij het secretariaat [secretaris@vriendengrotekerkdordrecht.nl]. U kunt zich aanmelden voor het diner en/of de ledenvergadering.

Het bestuur is verheugd te melden dat zij leden met uitstekende kwalificaties en bestuurlijke ervaring bereid heeft gevonden in het bestuur zitting te nemen. Zij hebben zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme ingezet voor de Grote Kerk. Graag stellen we mw. (Vanessa) Deetman, dhr. (Jan) Doolaard, dhr. (Gerard) van de Weg en mw. (Lydia) ’t Lam-van Wijk aan u voor als kandidaat-bestuursleden. Voor meer informatie over onze nieuwe bestuursleden, verwijs ik u naar de nieuwsbrief van 24 september 2020. We zijn ook verheugd dat de zittende bestuursleden Mw. (Oana) Schippers Trifan en dhr’(en) (Adri) de Heer en (Vincent) van Willigen zich herkiesbaar hebben gesteld.

Na de maaltijd en huishoudelijk gedeelte zal de heer Henk Mesman een inleiding geven over de Sint-Elisabethsvloeden (en de relatie met de Grote Kerk) die dit jaar in Dordrecht centraal staan. 

We hopen u op 16 september te mogen ontmoeten!

 

Agenda ALV 16 september 2020

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 11 april 2019 en jaarverslag 2019 en 2020
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Verslag kascommissie
 5. Jaarcijfers 2019 en 2020 door penningmeester A. de Heer
 6. Verkiezing kascommissie 2022
 7. Herkiezing Oana Schippers Trifan, Adri de Heer en Vincent van Willigen | Verkiezing bestuursleden: Vanessa Deetman, Jan Doolaard, Lydia ‘t Lam en Gerard van de Weg
 8. Afscheid bestuursleden: Arij Boogerman, Mirjam van Dijke-van Willigen en Arjan te Raa
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Lezing door dhr. H. Mesman over de Sint-Elisabethsvloeden in relatie tot de Grote Kerk
 12. Afsluiting

Onder het voorbehoud van goedkeuring door de ALV zijn de financiële stukken 2020 en het jaarverslag 2020 via onderstaande links in te zien. Daar de ALV van 2020 wegens coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, zijn ook de financiële stukken van 2019 en het Jaarverslag van 2019 hier terug te vinden. Eventuele vragen over het financieel beleid kunt u richten aan onze penningmeester (penningmeester@vriendengrotekerkdordrecht.nl). Overige vragen kunt u richten aan de secretaris (secretaris@vriendengrotekerkdordrecht.nl).

 

Jaarverslag 2019    Balans 2019    Toelichting op de balans 2019    Resultatenrekening 2019    Toelichting op de resultatenrekening 2019    Verklaring Kascommissie 2019    Notulen ALV 2019

Jaarverslag VVGK 2020    Balans VVGK 2020    Toelichting op de balans VVGK 2020    Resultatenrekening VVGK 2020   Toelichting resultatenrekening VVGK 2020    Verklaring kascommissie VVGK 2020

 

Date

Thursday 16 September 2021
Expired!

Time

19:45

Location

Dordrechts Museum
Dordrechts Museum
Museumstraat 40 | 3311 XP Dordrecht
Category

Organizer

Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht

Association of Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht

Jump to

Close